Giới thiệu về Tổ Hóa Tin

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HOÁ TIN

STT Họ tên Điện thoại Email Nhóm chức vụ T.Độ chuyên môn nghiệp vụ
1 Trần Xuân Lý 0974400051 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ trưởng Đại học
2 Lê Quốc Công 0905923223 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ phó Đại học
3 Nguyễn Thị Hà 01682961015 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giáo viên Đại học
4 Hoàng Duy Hải 0982303566 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giáo viên Đại học
5 Trần Thị Tuyết Nga 0905264398 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giáo viên Đại học
6 Trần Thị Thu Lan 0943488003 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giáo viên Đại học
7 Mai Thị Thu Hà 01202503920 thuha07shh@gmailcom> Giáo viên Đại học
8 Nguyễn Thị Mai 01656024599 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giáo viên Đại học
9 Ngô Thị Yến Vân 0977080437 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giáo viên Đại học
10 Hồ Trúc Lâm 0905089245 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bí thư Đoàn Thạc sĩ
11 Trần Thị Kim Hậu 01683578955 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giáo viên Thạc sĩ