Giới thiệu về Tổ Văn Phòng

 

TỔ VĂN PHÒNG

STT Họ tên Điện thoại Email Nhóm chức vụ T.Độ chuyên môn nghiệp vụ
1 Nguyễn Thị Khương 0906534771 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ trưởng Trung cấp
2 Nguyễn Thị Kim Anh 0978756850 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Giáo viên Đại học
3 Nguyễn Văn Ánh 0905541513 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ phó Trung cấp
4 Nguyễn Tấn Dũng 905618103 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Nhân viên y tế Trung cấp
5 Trần Thị Đồng 0905712203 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Nhân viên thư viện Trung cấp
6 Nguyễn Thành Công Nhân viên khác
7 Võ Trung Vinh 0911287444 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Nhân viên kế toán Trung cấp
8 Cao Xuân Bốn Bảo vệ Trình độ khác
9 Trần Trung Hiếu Bảo vệ Trung cấp