Trang chủCơ cấu tổ chứcĐoàn Thanh niênKế hoạch hoạt độngĐOÀN THANH NIÊN - KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

  • PDF.InEmail

 doan

HUYỆN ĐOÀN THĂNG BÌNH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG
THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

 

Số: 08/KH - ĐTN

Thăng Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2018 - 2019

 Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019. BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Bình xây dựng kế hoạch triển khai đại hội các chi đoàn trong toàn trường năm học 2018 – 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn trong năm học vừa qua, đồng thời rút kinh nghiệm thực tế trên cơ sở những thành công và hạn chế của phong trào.

- Định ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chung của nhà trường.

- Bầu ra ban chấp hành chi đoàn có đủ phẩm chất và năng lực, tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới

2. Yêu cầu

Yêu cầu các chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo đúng điều lệ, đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào ở chi đoàn mình, phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong quá trình đại hội và tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên trước và sau khi đại hội.

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Khối 11 và khối 12: Các chi đoàn tiến hành đăng ký thời gian tổ chức đại hội và hoàn thành việc tổ chức đại hội chi đoàn chậm nhất 24/09/2018

2. Khối 10: Đối với các lớp có đủ 3 ĐV trở lên, thành lập một chi đoàn, GVCN lập danh sách đoàn viên và đề nghị với BCH Đoàn trường các chức danh Bí thư, P.Bí thư và Ủy viên (nếu đủ số lượng ĐV) để Đoàn trường chuẩn y danh sách BCH chi đoàn (lưu ý: chọn những em có năng lực và nhiệt tình).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tổng kết hoạt động chi đoàn – lớp năm học 2017-2018;

2. Đề ra phương hướng, chỉ tiêu hoạt động chi đoàn – lớp năm học 2018-2019;

3. Bầu BCH chi đoàn, Ban cán sự năm học 2018-2019;

4. Đăng ký chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2018-2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Đoàn trường

- Chịu trách nhiệm chung và hướng dẫn tổ chức đại hội chi đoàn; phân công các UV BCH tham dự và chỉ đạo Đại hội của các chi đoàn.

- Phân công các đồng chí dự sau khi các chi đoàn đăng ký thời gian tổ chức đại hội với BCH Đoàn trường. Dự kiến mỗi chi đoàn sẽ có một đồng chí dự, gồm:

+ Đ/c Hồ Trúc Lâm, Bí thư Đoàn trường

+ Đ/c Võ Duy Luyến, Phó Bí thư Đoàn trường

+ Đ/c Võ Văn Linh, Phó Bí thư Đoàn trường

+ Đ/c Dương Thị Thùy Dung, Uỷ viên BCH Đoàn trường

+ Đ/c Mai Thị Hiền, Uỷ viên BCH Đoàn trường

+ Đ/c Lương Lê Cường, Uỷ viên BCH Đoàn trường

2. BCH Chi đoàn

- BCH Chi đoàn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung (theo văn bản hướng dẫn) báo cáo Giáo viên chủ nhiệm, BCH Đoàn trường và đăng ký lịch tổ chức Đại hội.

Lưu ý: BCH Đoàn trường sẽ chuyển toàn bộ các văn bản liên quan như: Biên bản, biểu mẫu, … để phục vụ cho các chi đoàn tổ chức đại hội (trên trang web của trường).

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn, BCH Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn nhận được kế hoạch khẩn trương triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Huyện Đoàn;

- Chi bộ (báo cáo);

- BGH (báo cáo);;

- 38 chi đoàn (t.hiện);

- Lưu hs.                                                                                                          

        

                                        

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

  

 

Hồ Trúc Lâm

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

HÌNH ẢNH ĐOÀN TRƯỜNG

LIÊN KẾT CÔNG VIỆC

 

thitructuyen
thkn

vnedu

 Kết quả hình ảnh cho smas

Kết quả hình ảnh cho banner tuyen sinh 10

THỐNG KÊ

Các thành viên : 10
Nội dung : 89
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 150208
Hiện có 34 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư 0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị 0978756850 anh240385@gmail.com
3 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ 0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
4 Nguyễn Tấn Dũng Nhân viên Y tế 0905618103 dungytntb@gmail.com
5 Trần Thị Đồng Nhân viên thư viện 0905712203 dongntb@gmail.com
6 Nguyễn Thành Công Nhân viên phục vụ
7 Võ Trung Vinh Kế toán 0911287444  trungvovinh@gmail.com
8 Cao Xuân Bốn Bảo vệ
9 Trần Trung Hiếu Bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104
nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Nguyễn Văn Công Giáo viên 0986217127 nguyenvancongntb@gmail.com
8 Trần Thị Lộc Giáo viên 01262724299 loc1982ntb@gmail.com 
9 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 01206112365 nguyenthitan123456@gmail.com
10 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
11 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
12 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 01665482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 01202772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 01216781799 nhattan572@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 01682961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 01202503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 01656024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 01683578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Phạm Viết Dũng Giáo viên 0914499851 vietdzungpham@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hoa Dung Giáo viên 0905127104 hoaphudung.ntb@gmail.com
5 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thảo Vy Giáo viên 0905905489 nguyenthy.nguyenbach@gmail.com
7 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
8 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 01674628298 anhnguyetspa01@gmailcom
9 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
10 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Nguyễn Văn Hảo Giáo viên 0975376596 haochv2012@gmail.com
4 Dương Thị Thùy Dung Giáo viên 0933261234 duongdung1705@gmail.com
5 Trương Công Dưỡng Giáo viên 01683496705 trichuong2012@gmail.com
6 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
7 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
8 Lâm Thị Thùy Dương Giáo viên 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
9 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 01283359978 kimhuentb123@gmail.com
10 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
11 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
12 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 01267485221 vanvilieu@gmail.com
13 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
14 Nguyễn Tấn Thái Giáo viên 0914072702 bongthuc@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng 0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó 0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên 0905655258 tununtb@gmail.com
4 Võ Thị Hoài Thông Giáo viên 0932549859 vothihoaithong@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên 0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 01676781718 maithihien712@gmail.com
6 Lê Thị Tứ Giáo viên 0978988918 letuntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Lê Văn Tin Giáo viên 0905027017 vantinntb@gmail.com