Trang chủCơ cấu tổ chứcĐoàn Thanh niênKết quả thi đuaĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 4

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 4

  • PDF.InEmail

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾ HOẠCH THÁNG 10

STT

Lớp

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 4 (24/9-30/9/2018)

TST

@

A

B

C

D

ĐHTẬP

ĐNN

ĐKHT

% ĐK

THT

VT

1

10,1

29

20

7

2

 

 

262,07

400

22

90,9

662,1

 

7

2

10,2

29

21

8

 

 

 

272,41

420

27

77,8

692,4

 

1

3

10,3

29

21

8

 

 

 

272,41

390

23

91,3

682,4

THT

2

4

10,4

25

12

11

1

1

 

232

305

19

63,2

537,0

 

11

5

10,5

29

6

23

 

 

 

220,69

355

9

66,7

575,7

 

10

6

10,6

29

12

14

3

 

 

231,03

270

17

70,6

501,0

 

13

7

10,7

27

14

12

1

 

 

248,15

275

16

87,5

523,2

 

12

8

10,8

27

16

11

 

 

 

259,26

395

20

80

674,3

THT

5

9

10,9

29

19

10

 

 

 

265,52

390

20

95

675,5

THT

4

10

10.10

29

12

17

 

 

 

241,38

350

19

63,2

591,4

 

9

11

10.11

28

18

9

 

1

 

253,57

420

26

69,2

673,6

 

6

12

10.12

25

20

5

 

 

 

280

300

22

90,9

600,0

THT

8

13

10.13

28

19

9

 

 

 

267,86

390

23

82,6

677,9

THT

3

14

11.1

27

16

11

 

 

 

259,26

410

18

88,9

689,3

THT

4

15

11.2

25

16

9

 

 

 

264

295

20

80

579,0

THT

10

16

11.3

27

22

5

 

 

 

281,48

420

25

88

721,5

THT

2

17

11.4

27

15

12

 

 

 

255,56

420

21

71,4

675,6

 

5

18

11.5

27

23

4

 

 

 

285,19

420

23

100

725,2

THT

1

19

11.6

27

20

7

 

 

 

274,07

420

23

87

714,1

THT

3

20

11.7

27

15

7

5

 

 

237,04

360

18

83,3

597,0

 

9

21

11.8

27

6

21

 

 

 

222,22

310

11

54,5

512,2

 

12

22

11.9

27

10

17

 

 

 

237,04

360

11

90,9

617,0

THT

7

23

11.10

27

18

8

 

 

1

251,85

390

24

75

641,9

 

6

24

11.11

27

18

9

 

 

 

266,67

330

20

90

616,7

THT

8

25

11.12

27

11

16

 

 

 

240,74

280

14

78,6

520,7

 

11

26

12.1

30

25

5

 

 

 

283,33

420

28

89,3

723,3

THT

1

27

12.2

30

25

5

 

 

 

283,33

380

30

83,3

683,3

THT

3

28

12.3

26

4

18

4

 

 

200

380

11

36,4

560,0

 

10

29

12.4

30

4

22

4

 

 

200

270

9

44,4

450,0

 

12

30

12.5

30

9

21

 

 

 

230

420

11

81,8

670,0

THT

5

31

12.6

30

10

20

 

 

 

233,33

420

15

66,7

653,3

 

8

32

12.7

28

10

17

1

 

 

232,14

310

10

100

542,1

 

11

33

12.8

28

13

14

1

 

 

242,86

420

16

81,3

662,9

 

7

34

12.9

30

12

17

 

1

 

230

410

16

75

640,0

 

9

35

12.10

30

13

17

 

 

 

243,33

410

16

81,3

673,3

THT

4

36

12.11

26

19

7

 

 

 

273,08

420

19

100

713,1

THT

2

37

12.12

26

9

16

1

 

 

230,77

 

12

75

230,8

 

13

38

12.13

30

12

18

 

 

 

240

410

15

80

670,0

THT

5

 

STT

Lớp

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 4 (24/9-30/9/2018)

 

TST

@

A

B

C

D

ĐHTẬP

ĐNN

ĐKHT

% ĐK

THT

VT

1

10,1

29

20

7

2

 

 

262,07

400

22

90,9

662,1

 

7

2

10,2

29

21

8

 

 

 

272,41

420

27

77,8

692,4

 

1

3

10,3

29

21

8

 

 

 

272,41

390

23

91,3

682,4

THT

2

4

10,4

25

12

11

1

1

 

232

305

19

63,2

537,0

 

11

5

10,5

29

6

23

 

 

 

220,69

355

9

66,7

575,7

 

10

6

10,6

29

12

14

3

 

 

231,03

270

17

70,6

501,0

 

13

7

10,7

27

14

12

1

 

 

248,15

275

16

87,5

523,2

 

12

8

10,8

27

16

11

 

 

 

259,26

395

20

80

674,3

THT

5

9

10,9

29

19

10

 

 

 

265,52

390

20

95

675,5

THT

4

10

10.10

29

12

17

 

 

 

241,38

350

19

63,2

591,4

 

9

11

10.11

28

18

9

 

1

 

253,57

420

26

69,2

673,6

 

6

12

10.12

25

20

5

 

 

 

280

300

22

90,9

600,0

THT

8

13

10.13

28

19

9

 

 

 

267,86

390

23

82,6

677,9

THT

3

14

11.1

27

16

11

 

 

 

259,26

410

18

88,9

689,3

THT

4

15

11.2

25

16

9

 

 

 

264

295

20

80

579,0

THT

10

16

11.3

27

22

5

 

 

 

281,48

420

25

88

721,5

THT

2

17

11.4

27

15

12

 

 

 

255,56

420

21

71,4

675,6

 

5

18

11.5

27

23

4

 

 

 

285,19

420

23

100

725,2

THT

1

19

11.6

27

20

7

 

 

 

274,07

420

23

87

714,1

THT

3

20

11.7

27

15

7

5

 

 

237,04

360

18

83,3

597,0

 

9

21

11.8

27

6

21

 

 

 

222,22

310

11

54,5

512,2

 

12

22

11.9

27

10

17

 

 

 

237,04

360

11

90,9

617,0

THT

7

23

11.10

27

18

8

 

 

1

251,85

390

24

75

641,9

 

6

24

11.11

27

18

9

 

 

 

266,67

330

20

90

616,7

THT

8

25

11.12

27

11

16

 

 

 

240,74

280

14

78,6

520,7

 

11

26

12.1

30

25

5

 

 

 

283,33

420

28

89,3

723,3

THT

1

27

12.2

30

25

5

 

 

 

283,33

380

30

83,3

683,3

THT

3

28

12.3

26

4

18

4

 

 

200

380

11

36,4

560,0

 

10

29

12.4

30

4

22

4

 

 

200

270

9

44,4

450,0

 

12

30

12.5

30

9

21

 

 

 

230

420

11

81,8

670,0

THT

5

31

12.6

30

10

20

 

 

 

233,33

420

15

66,7

653,3

 

8

32

12.7

28

10

17

1

 

 

232,14

310

10

100

542,1

 

11

33

12.8

28

13

14

1

 

 

242,86

420

16

81,3

662,9

 

7

34

12.9

30

12

17

 

1

 

230

410

16

75

640,0

 

9

35

12.10

30

13

17

 

 

 

243,33

410

16

81,3

673,3

THT

4

36

12.11

26

19

7

 

 

 

273,08

420

19

100

713,1

THT

2

37

12.12

26

9

16

1

 

 

230,77

 

12

75

230,8

 

13

38

12.13

30

12

18

 

 

 

240

410

15

80

670,0

THT

5

HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG

HÌNH ẢNH ĐOÀN TRƯỜNG

LIÊN KẾT CÔNG VIỆC

 

thitructuyen
thkn

vnedu

 Kết quả hình ảnh cho smas

Kết quả hình ảnh cho banner tuyen sinh 10

THÔNG TIN TUYẾN SINH

logo PXU copy 

THỐNG KÊ

Các thành viên : 10
Nội dung : 196
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 322982
Hiện có 70 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư 0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị 0978756850 anh240385@gmail.com
3 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ 0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
4 Trần Thị Đồng Nhân viên thư viện 0905712203 dongntb@gmail.com
5 Nguyễn Thành Công Nhân viên phục vụ
6 Võ Trung Vinh Kế toán 0911287444  trungvovinh@gmail.com
7 Cao Xuân Bốn Bảo vệ
8 Trần Trung Hiếu Bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 01262724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 01206112365 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 01665482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 01202772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 01216781799 nhattan572@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 01682961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 01202503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 01656024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 01683578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 01674628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Dương Thị Thùy Dung Giáo viên 0933261234 duongdung1705@gmail.com
4 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
5 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
6 Lâm Thị Thùy Dương Giáo viên 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
7 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 01283359978 kimhuentb123@gmail.com
8 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
9 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
10 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 01267485221 vanvilieu@gmail.com
11 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
12 Nguyễn Tấn Thái Giáo viên 0914072702 bongthuc@gmail.com
13 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng 0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó 0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên 0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên 0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 01676781718 maithihien712@gmail.com
6 Lê Thị Tứ Giáo viên 0978988918 letuntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Lê Văn Tin Giáo viên 0905027017 vantinntb@gmail.com