Chi tiết tài liệu:  Hướng dẫn chấm kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Ngữ văn

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Hướng dẫn chấm kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Ngữ văn
Mô tả:

Hướng dẫn chấm kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Ngữ văn các khối sẽ được cập nhật tại đây theo lịch kiểm tra.

Tên File:Liên kết đến 1V4RZ5H0iLxnuwdfYl3pWAg8NYtDoww2T?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/1V4RZ5H0iLxnuwdfYl3pWAg8NYtDoww2T?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 25/12/2022 12:03
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:994 Tải xuống
Cập nhật: 25/12/2022 12:06
Trang chủ: