Chi tiết tài liệu:  Đề và Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn GDCD-GDKTPL

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đề và Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn GDCD-GDKTPL
Mô tả:

Đề và Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn GDCD-GDKTPL các khối sẽ được cập nhật tại đây theo lịch kiểm tra.

Tên File:Liên kết đến 1QnZ1da5SxrV-9ZMokSm1avjLhNh2AcLI?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/1QnZ1da5SxrV-9ZMokSm1avjLhNh2AcLI?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 29/12/2022 07:24
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:85 Tải xuống
Cập nhật: 29/12/2022 07:26
Trang chủ: