TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/3/2020 đến ngày:5/4/2020
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/3
Ba 31/3
Tư 1/4
Năm 2/4
Sáu 3/4
Bảy 4/4
CN 5/4