TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:18/9/2023 đến ngày:24/9/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 18/9
Ba 19/9
Tư 20/9
Năm 21/9
Sáu 22/9
Bảy 23/9
CN 24/9