Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Thái Bình
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:13/1/2020 đến ngày:19/1/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 13/1Dạy TKB ngày thứ 5Dạy TKB ngày thứ 5
Ba 14/1Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Tư 15/1Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Năm 16/1Dạy học TKB thứ 2
Sáu 17/1Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Bảy 18/1Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
CN 19/1