Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Thái Bình
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:16/9/2019 đến ngày:22/9/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 16/9-Chào cờ đầu tuần
- Họp Liên tịch
-14h00: Tập huấn ngân hàng đề trắc nghiệm
- Họp dạy thêm, học thêm
Ba 17/9Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Tư 18/9Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Năm 19/9Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Sáu 20/9Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
Bảy 21/9Dạy học theo TKBDạy học theo TKB
CN 22/9Dạy nghề PT