Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Thái Bình
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/3/2021 đến ngày:7/3/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/3
Ba 2/3
Tư 3/3
Năm 4/3
Sáu 5/3
Bảy 6/3
CN 7/3