Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Thái Bình
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:11/11/2019 đến ngày:17/11/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 11/11- Chào cờ đầu tuần- 14HH00: Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia"
Ba 12/11- Dạy học theo TKB- Dạy học theo TKB
Tư 13/11- Dạy học theo TKB- Dạy học theo TKB
Năm 14/11- Dạy học theo TKB- Dạy học theo TKB
Sáu 15/11- Dạy học theo TKB- Dạy học theo TKB
Bảy 16/11- Dạy học theo TKB- Dạy học theo TKB
CN 17/11