Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Thái Bình
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:25/9/2023 đến ngày:1/10/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 25/9
Ba 26/9
Tư 27/9
Năm 28/9
Sáu 29/9
Bảy 30/9
CN 1/10