Chi tiết tài liệu:  Đáp án đề thi của các môn trắc nghiệm Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đáp án đề thi của các môn trắc nghiệm Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022
Mô tả:

Sở GDĐT công bố đáp án đề thi của các môn trắc nghiệm Kỳ thi HSG cấp tỉnh THPT năm học 2021-2022 trong tập tin đính kèm.

Vì đáp án các môn tự luận đang được hoàn thiện lại theo biên bản hội ý, trao đổi, thống nhất đáp án của các tổ chấm (1 khâu thực hiện trước khi tổ chức chấm) nên sẽ được công bố sau.

Ghi chú: Đối với câu 28, câu 38 của Mã đề 102 môn Vật lí và câu 33 của Mã đề 103 môn Hóa học; nếu thí sinh chọn bất kỳ đáp án nào hoặc bỏ trống đều đúng.

Trân trọng./.

Tên File:Liên kết đến 828fe95b-f5bf-421b-b0b1-0d5368264b5a.rar
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:rar (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 18/04/2022 00:06
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:305 Tải xuống
Cập nhật: 18/04/2022 00:07
Trang chủ: