Chi tiết tài liệu:  Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Tiếng Anh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Tiếng Anh
Mô tả:

Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Tiếng Anh các khối sẽ được cập nhật tại đây theo lịch kiểm tra.

Tên File:Liên kết đến 18hr5Qvn-nKv2mrdaSZ7DKpuMDq6IdsfF?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/18hr5Qvn-nKv2mrdaSZ7DKpuMDq6IdsfF?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 24/12/2022 05:44
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:849 Tải xuống
Cập nhật: 25/12/2022 12:08
Trang chủ: