Chi tiết tài liệu:  Đề và đáp án kiểm tra cuối kỳ I năm học 2022-2023 môn Hóa học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đề và đáp án kiểm tra cuối kỳ I năm học 2022-2023 môn Hóa học
Mô tả:

Đề và đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Hóa học các khối sẽ được cập nhật tại đây theo lịch kiểm tra.

Tên File:Liên kết đến 1QYp6rDW2HAzUfRTWCKYtkCe7si1M4jz4?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/1QYp6rDW2HAzUfRTWCKYtkCe7si1M4jz4?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 29/12/2022 07:21
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:3591 Tải xuống
Cập nhật: 29/12/2022 07:29
Trang chủ: