Chi tiết tài liệu:  Đề và Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Vật lí

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đề và Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Vật lí
Mô tả:

Đề và Đáp án kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 môn Vật lí các khối sẽ được cập nhật tại đây theo lịch kiểm tra.

Tên File:Liên kết đến 1Sn04s95pOQSJc-zvStFXj7prt9OWTOsM?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/1Sn04s95pOQSJc-zvStFXj7prt9OWTOsM?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 30/12/2022 02:41
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:849 Tải xuống
Cập nhật: 30/12/2022 02:44
Trang chủ: