Chi tiết tài liệu:  Đáp án kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023 môn Hóa học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đáp án kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023 môn Hóa học
Mô tả:

Đề và đáp án kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2022-2023 môn Hóa học các khối sẽ được cập nhật tại đây theo lịch kiểm tra.

Tên File:Liên kết đến 1Ta7fzinYDR9V1KTqzvUii4g4YT8m78rn?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/1Ta7fzinYDR9V1KTqzvUii4g4YT8m78rn?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 29/03/2023 01:48
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:920 Tải xuống
Cập nhật: 29/03/2023 01:51
Trang chủ: