Chi tiết tài liệu:  Đáp án kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023 môn Sinh học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đáp án kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023 môn Sinh học
Mô tả:

Đề và đáp án kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023 môn Sinh học các khối sẽ được cập nhật tại đây theo lịch kiểm tra.

Tên File:Liên kết đến 1Ye_cUK1kkGExax5mgpCvlLopWxTKn8GW?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/1Ye_cUK1kkGExax5mgpCvlLopWxTKn8GW?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 05/05/2023 03:04
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:6141 Tải xuống
Cập nhật: 05/05/2023 03:06
Trang chủ: