TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:19/2/2024 đến ngày:25/2/2024
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/2
Ba 20/2
Tư 21/2
Năm 22/2
Sáu 23/2
Bảy 24/2
CN 25/2