Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Thái Bình
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:4/3/2024 đến ngày:10/3/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 4/3
Ba 5/3
Tư 6/3
Năm 7/3
Sáu 8/3
Bảy 9/3
CN 10/3