TRANG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH - HUYỆN THĂNG BÌNH
Tên gọi trước đây: Trường phổ thông cấp 3 Thăng Bình II
Họ và tên: (*) Ngày tháng năm sinh: (*) Giới tính:
Quê quán:
Năm vào công tác tại trường: Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:
Chức vụ khi công tác: Chuyên môn:
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:
Hiện đang làm gì, ở đâu:
Chỗ ở hiện nay:
Số điện thoại liên lạc: (*) Email liên lạc:
Ý kiến với Ban liên lạc:
Ảnh đại diện (dung lượng tối đa 100Kb. Hiển thị 170px x 200px. Đuôi JPG, PNG, GIF):
Nhập mã xác nhận: (*)  72e58
Quay lại danh sách cựu giáo viên
Sau khi nhập xong thông tin, nhấn nút đăng ký để hoàn tất việc đăng ký thành viên
Để tránh thông tin rác, ban liên lạc sẽ xác thực thông tin và công bố, chậm nhất là một ngày sau khi đăng ký.