Trang chủTin tứcBản tin trườngĐường link học trực tuyến thời khóa biểu thứ 7 ngày 12-03-2022

Đường link học trực tuyến thời khóa biểu thứ 7 ngày 12-03-2022

ĐƯỜNG LINK DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

LINK DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CỦA THẦY NGUYỄN VĂN DƯƠNG - GỒM CÁC MÔN LỊCH SỬ, GDCD CỦA CÁC LỚP TỪ NGÀY THỨ 5 NGÀY 10/3/2022 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO THAY ĐỔI.

Link dạy học: https://meet.google.com/kmr-zmyc-iud

LỚP 10/2

Thứ Tiết Môn Link
7 1 Tiếng Anh https://meet.google.com/xio-ribu-ozf
7 2 Hóa học https://meet.google.com/fwx-iywa-ogq
7 3 Ngữ văn https://meet.google.com/gyi-iiij-dxu
7 4 BS Ngữ văn https://meet.google.com/gyi-iiij-dxu
7 5 SHCN https://meet.google.com/gyi-iiij-dxu

LỚP 10/10

Tiết Môn Link
1 Ngữ văn https://meet.google.com/ots-skxi-beq
2 Hóa học https://meet.google.com/khr-jsgi-hox
3 Lịch sử https://meet.google.com/kmr-zmyc-iud
4 Vật lý https://meet.google.com/mwq-iirm-mjg
5 SHCN https://meet.google.com/khr-jsgi-hox

LỚP 10/11

Tiết Môn Link
1 GDCD https://meet.google.com/kmr-zmyc-iud
2 Vật lý https://meet.google.com/mwq-iirm-mjg
3 Ngữ văn https://meet.google.com/ots-skxi-beq
4 BS Tiếng Anh https://meet.google.com/mgg-bofs-jod
5 SHCN https://meet.google.com/ots-skxi-beq

LỚP 11/1

Tiết Môn Link
1 Toán https://meet.google.com/zrf-usxs-nqt
2 Toán https://meet.google.com/zrf-usxs-nqt
3 Ngữ văn https://meet.google.com/ian-zaox-cft
4 Vật lý https://meet.google.com/kez-aysv-aam
5 SHCN https://meet.google.com/kez-aysv-aam

LỚP 11/6

Tiết Môn Link
1 Toán https://meet.google.com/bgf-ozqg-pfz
2 Tiếng Anh https://meet.google.com/xvu-ugct-mck
3 Tiếng Anh https://meet.google.com/xvu-ugct-mck
4 Sinh học https://meet.google.com/psw-cbhz-oqd
5 SHCN https://meet.google.com/bgf-ozqg-pfz

LỚP 11/7

Tiết Môn Link
1 Ngữ văn https://meet.google.com/zew-rgfu-pix
2 BS Ngữ văn https://meet.google.com/zew-rgfu-pix
3 Công nghệ https://meet.google.com/mwq-iirm-mjg
4 Toán https://meet.google.com/zvc-jgqi-xxw
5 SHCN https://meet.google.com/psw-cbhz-oqd

LỚP 11/10

Tiết Môn Link
1 Tiếng Anh https://meet.google.com/dnj-iifw-ifb
2 BS Tiếng Anh https://meet.google.com/dnj-iifw-ifb
3 Công nghệ https://meet.google.com/dke-qmxq-okq
4 Toán https://meet.google.com/ohx-bdva-nrh
5 SHCN https://meet.google.com/hfn-wxqu-ohg

LỚP 11/11

Tiết Môn Link
1 Toán https://meet.google.com/ohx-bdva-nrh
2 Toán https://meet.google.com/ohx-bdva-nrh
3 Ngữ văn https://meet.google.com/gnr-zhgf-zhp
4 BS Ngữ văn https://meet.google.com/gnr-zhgf-zhp
5 SHCN https://meet.google.com/gnr-zhgf-zhp

LỚP 11/12

Tiết Môn Link
1 Công nghệ https://meet.google.com/dke-qmxq-okq
2 Lịch sử https://meet.google.com/iyp-gkmv-uus
3 Toán https://meet.google.com/mmg-awbp-bzt
4 BS Toán https://meet.google.com/mmg-awbp-bzt
5 SHCN https://meet.google.com/mmg-awbp-bzt

LỚP 11/13

Tiết Môn Link
1 Ngữ văn https://meet.google.com/hfn-wxqu-ohg
2 BS Ngữ văn https://meet.google.com/hfn-wxqu-ohg
3 Toán https://meet.google.com/zrf-usxs-nqt
4 BS Toán https://meet.google.com/zrf-usxs-nqt
5 SHCN https://meet.google.com/zrf-usxs-nqt

LỚP 12/1

Tiết Môn Link
1 Tiếng Anh https://meet.google.com/ymq-oodo-ifi
2 BS Tiếng Anh https://meet.google.com/ymq-oodo-ifi
3 Vật lý https://meet.google.com/ixc-aoad-icz
4 BS Toán https://meet.google.com/cwx-mreh-qdn
5 SHCN https://meet.google.com/cwx-mreh-qdn

LỚP 12/4

Tiết Môn Link
1 Sinh học https://meet.google.com/rah-zpsa-iah
2 PĐ Ngữ văn https://meet.google.com/uhj-pzqk-ajj
3 PĐ Tiếng Anh https://meet.google.com/vci-zryj-jxf
4 BS Tiếng Anh https://meet.google.com/vci-zryj-jxf
5 SHCN https://meet.google.com/xbz-qhsp-oij

LỚP 12/9

Tiết Môn Link
1 Vật lý https://meet.google.com/xio-zkqu-dnh
2 BS Lịch sử https://meet.google.com/yvh-nyfe-hcx
3 Ngữ văn https://meet.google.com/epu-zzzr-owu
4 PĐ Ngữ văn https://meet.google.com/epu-zzzr-owu
5 SHCN https://meet.google.com/epu-zzzr-owu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

HÌNH ẢNH ĐOÀN TRƯỜNG

LIÊN KẾT CÔNG VIỆC

 thitructuyen
thkn

vnedu

THỐNG KÊ

Các thành viên : 3
Nội dung : 476
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 848986

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Phan Thanh Thịnh Kế toán  0913614064  thanhthinhtbqn@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 0762724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 0796534117 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 0365482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 0796781799 nhattan572@gmail.com
8 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0773189725 tuongnguyen0308@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0382961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 0702503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 0356024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 0383578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 0374628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
8 Nguyễn Kiệm Giáo viên 0932028796 nguyenkiem76@gmail.com
9 Trần Thị Du Thủy Giáo viên thỉnh giảng 0369912590
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
4 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
5 Lâm Thị Thùy Dương Tổ phó 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
6 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 0783359978 kimhuentb123@gmail.com
7 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
8 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
9 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 0767485221 vanvilieu@gmail.com
10 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
11 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 0376781718 maithihien712@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 0327290780 kimloan260597@gmai.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Đặng Nga Giáo viên 0368439752 nga123451967@gmai.com