Trang chủCơ cấu tổ chứcĐoàn Thanh niênKết quả thi đuaĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 4

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 4

  • PDF.InEmail

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾ HOẠCH THÁNG 10

STT

Lớp

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 4 (24/9-30/9/2018)

TST

@

A

B

C

D

ĐHTẬP

ĐNN

ĐKHT

% ĐK

THT

VT

1

10,1

29

20

7

2

 

 

262,07

400

22

90,9

662,1

 

7

2

10,2

29

21

8

 

 

 

272,41

420

27

77,8

692,4

 

1

3

10,3

29

21

8

 

 

 

272,41

390

23

91,3

682,4

THT

2

4

10,4

25

12

11

1

1

 

232

305

19

63,2

537,0

 

11

5

10,5

29

6

23

 

 

 

220,69

355

9

66,7

575,7

 

10

6

10,6

29

12

14

3

 

 

231,03

270

17

70,6

501,0

 

13

7

10,7

27

14

12

1

 

 

248,15

275

16

87,5

523,2

 

12

8

10,8

27

16

11

 

 

 

259,26

395

20

80

674,3

THT

5

9

10,9

29

19

10

 

 

 

265,52

390

20

95

675,5

THT

4

10

10.10

29

12

17

 

 

 

241,38

350

19

63,2

591,4

 

9

11

10.11

28

18

9

 

1

 

253,57

420

26

69,2

673,6

 

6

12

10.12

25

20

5

 

 

 

280

300

22

90,9

600,0

THT

8

13

10.13

28

19

9

 

 

 

267,86

390

23

82,6

677,9

THT

3

14

11.1

27

16

11

 

 

 

259,26

410

18

88,9

689,3

THT

4

15

11.2

25

16

9

 

 

 

264

295

20

80

579,0

THT

10

16

11.3

27

22

5

 

 

 

281,48

420

25

88

721,5

THT

2

17

11.4

27

15

12

 

 

 

255,56

420

21

71,4

675,6

 

5

18

11.5

27

23

4

 

 

 

285,19

420

23

100

725,2

THT

1

19

11.6

27

20

7

 

 

 

274,07

420

23

87

714,1

THT

3

20

11.7

27

15

7

5

 

 

237,04

360

18

83,3

597,0

 

9

21

11.8

27

6

21

 

 

 

222,22

310

11

54,5

512,2

 

12

22

11.9

27

10

17

 

 

 

237,04

360

11

90,9

617,0

THT

7

23

11.10

27

18

8

 

 

1

251,85

390

24

75

641,9

 

6

24

11.11

27

18

9

 

 

 

266,67

330

20

90

616,7

THT

8

25

11.12

27

11

16

 

 

 

240,74

280

14

78,6

520,7

 

11

26

12.1

30

25

5

 

 

 

283,33

420

28

89,3

723,3

THT

1

27

12.2

30

25

5

 

 

 

283,33

380

30

83,3

683,3

THT

3

28

12.3

26

4

18

4

 

 

200

380

11

36,4

560,0

 

10

29

12.4

30

4

22

4

 

 

200

270

9

44,4

450,0

 

12

30

12.5

30

9

21

 

 

 

230

420

11

81,8

670,0

THT

5

31

12.6

30

10

20

 

 

 

233,33

420

15

66,7

653,3

 

8

32

12.7

28

10

17

1

 

 

232,14

310

10

100

542,1

 

11

33

12.8

28

13

14

1

 

 

242,86

420

16

81,3

662,9

 

7

34

12.9

30

12

17

 

1

 

230

410

16

75

640,0

 

9

35

12.10

30

13

17

 

 

 

243,33

410

16

81,3

673,3

THT

4

36

12.11

26

19

7

 

 

 

273,08

420

19

100

713,1

THT

2

37

12.12

26

9

16

1

 

 

230,77

 

12

75

230,8

 

13

38

12.13

30

12

18

 

 

 

240

410

15

80

670,0

THT

5

 

STT

Lớp

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 4 (24/9-30/9/2018)

 

TST

@

A

B

C

D

ĐHTẬP

ĐNN

ĐKHT

% ĐK

THT

VT

1

10,1

29

20

7

2

 

 

262,07

400

22

90,9

662,1

 

7

2

10,2

29

21

8

 

 

 

272,41

420

27

77,8

692,4

 

1

3

10,3

29

21

8

 

 

 

272,41

390

23

91,3

682,4

THT

2

4

10,4

25

12

11

1

1

 

232

305

19

63,2

537,0

 

11

5

10,5

29

6

23

 

 

 

220,69

355

9

66,7

575,7

 

10

6

10,6

29

12

14

3

 

 

231,03

270

17

70,6

501,0

 

13

7

10,7

27

14

12

1

 

 

248,15

275

16

87,5

523,2

 

12

8

10,8

27

16

11

 

 

 

259,26

395

20

80

674,3

THT

5

9

10,9

29

19

10

 

 

 

265,52

390

20

95

675,5

THT

4

10

10.10

29

12

17

 

 

 

241,38

350

19

63,2

591,4

 

9

11

10.11

28

18

9

 

1

 

253,57

420

26

69,2

673,6

 

6

12

10.12

25

20

5

 

 

 

280

300

22

90,9

600,0

THT

8

13

10.13

28

19

9

 

 

 

267,86

390

23

82,6

677,9

THT

3

14

11.1

27

16

11

 

 

 

259,26

410

18

88,9

689,3

THT

4

15

11.2

25

16

9

 

 

 

264

295

20

80

579,0

THT

10

16

11.3

27

22

5

 

 

 

281,48

420

25

88

721,5

THT

2

17

11.4

27

15

12

 

 

 

255,56

420

21

71,4

675,6

 

5

18

11.5

27

23

4

 

 

 

285,19

420

23

100

725,2

THT

1

19

11.6

27

20

7

 

 

 

274,07

420

23

87

714,1

THT

3

20

11.7

27

15

7

5

 

 

237,04

360

18

83,3

597,0

 

9

21

11.8

27

6

21

 

 

 

222,22

310

11

54,5

512,2

 

12

22

11.9

27

10

17

 

 

 

237,04

360

11

90,9

617,0

THT

7

23

11.10

27

18

8

 

 

1

251,85

390

24

75

641,9

 

6

24

11.11

27

18

9

 

 

 

266,67

330

20

90

616,7

THT

8

25

11.12

27

11

16

 

 

 

240,74

280

14

78,6

520,7

 

11

26

12.1

30

25

5

 

 

 

283,33

420

28

89,3

723,3

THT

1

27

12.2

30

25

5

 

 

 

283,33

380

30

83,3

683,3

THT

3

28

12.3

26

4

18

4

 

 

200

380

11

36,4

560,0

 

10

29

12.4

30

4

22

4

 

 

200

270

9

44,4

450,0

 

12

30

12.5

30

9

21

 

 

 

230

420

11

81,8

670,0

THT

5

31

12.6

30

10

20

 

 

 

233,33

420

15

66,7

653,3

 

8

32

12.7

28

10

17

1

 

 

232,14

310

10

100

542,1

 

11

33

12.8

28

13

14

1

 

 

242,86

420

16

81,3

662,9

 

7

34

12.9

30

12

17

 

1

 

230

410

16

75

640,0

 

9

35

12.10

30

13

17

 

 

 

243,33

410

16

81,3

673,3

THT

4

36

12.11

26

19

7

 

 

 

273,08

420

19

100

713,1

THT

2

37

12.12

26

9

16

1

 

 

230,77

 

12

75

230,8

 

13

38

12.13

30

12

18

 

 

 

240

410

15

80

670,0

THT

5

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Phan Thanh Thịnh Kế toán  0913614064  thanhthinhtbqn@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 0762724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 0796534117 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 0365482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 0796781799 nhattan572@gmail.com
8 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0773189725 tuongnguyen0308@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0382961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 0702503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 0356024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 0383578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 0374628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
8 Nguyễn Kiệm Giáo viên 0932028796 nguyenkiem76@gmail.com
9 Trần Thị Du Thủy Giáo viên thỉnh giảng 0369912590
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
4 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
5 Lâm Thị Thùy Dương Tổ phó 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
6 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 0783359978 kimhuentb123@gmail.com
7 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
8 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
9 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 0767485221 vanvilieu@gmail.com
10 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
11 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 0376781718 maithihien712@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 0327290780 kimloan260597@gmai.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Đặng Nga Giáo viên 0368439752 nga123451967@gmai.com