Trang chủCơ cấu tổ chứcĐoàn Thanh niênKết quả thi đuaĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 7

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 7

  • PDF.InEmail

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 6

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 7 (15/10 - 20/10/2018)

TST

@

A

B

C

D

 

ĐHTẬP

ĐNN

ĐKHT

% ĐK

THT

VT

27

13

13

 

1

 

 

237.04

420

19

68.4

657.0

 

7

27

17

10

 

 

 

 

262.96

420

25

68

683.0

 

3

27

14

12

 

1

 

 

240.74

380

22

63.6

620.7

 

11

27

12

12

 

3

 

 

211.11

320

25

48

511.1

 

13

25

10

13

1

1

 

 

224

420

13

76.9

644.0

 

9

25

11

13

1

 

 

 

240

405

15

73.3

645.0

 

8

25

11

14

 

 

 

 

244

420

15

73.3

664.0

 

6

25

12

12

 

1

 

 

236

390

17

70.6

626.0

 

10

27

14

13

 

 

 

 

251.85

410

17

82.4

681.9

THT

4

24

15

9

 

 

 

 

262.5

405

16

93.8

687.5

THT

2

25

14

11

 

 

 

 

256

420

19

73.7

676.0

 

5

19

11

8

 

 

 

 

257.89

345

19

57.9

582.9

 

12

25

19

6

 

 

 

 

276

420

22

86.4

716.0

THT

1

27

19

8

 

 

 

 

270.37

375

23

82.6

665.4

THT

10

27

23

4

 

 

 

 

285.19

418

23

100

723.2

THT

4

27

20

7

 

 

 

 

274.07

420

21

95.2

714.1

THT

7

27

18

9

 

 

 

 

266.67

420

20

90

706.7

THT

8

27

24

3

 

 

 

 

288.89

420

24

100

728.9

THT

1

27

21

6

 

 

 

 

277.78

420

23

91.3

717.8

THT

6

25

21

4

 

 

 

 

284

420

23

91.3

724.0

THT

2

25

12

13

 

 

 

 

248

230

14

85.7

498.0

THT

12

25

17

6

2

 

 

 

260

380

19

89.5

640.0

 

11

25

21

4

 

 

 

 

284

420

22

95.5

724.0

THT

2

25

16

8

1

 

 

 

260

415

18

88.9

675.0

 

9

25

20

5

 

 

 

 

280

420

22

90.9

720.0

THT

5

30

28

2

 

 

 

 

293.33

380

29

96.6

693.3

THT

6

26

20

6

 

 

 

 

276.92

410

23

87

706.9

THT

3

26

8

17

1

 

 

 

226.92

400

13

61.5

626.9

 

11

26

9

17

 

 

 

 

234.62

290

11

81.8

544.6

THT

13

26

6

17

2

1

 

 

203.85

420

7

85.7

623.9

 

12

26

14

11

 

1

 

 

242.31

415

17

82.4

657.3

 

9

26

11

14

1

 

 

 

238.46

420

12

91.7

658.5

 

8

26

14

12

 

 

 

 

253.85

420

17

82.4

693.9

THT

5

28

16

12

 

 

 

 

257.14

420

17

94.1

697.1

THT

4

28

19

9

 

 

 

 

267.86

420

20

95

707.9

THT

2

26

20

6

 

 

 

 

276.92

420

20

100

716.9

THT

1

26

8

18

 

 

 

 

230.77

400

10

80

650.8

THT

10

28

9

19

 

 

 

 

232.14

420

11

81.8

672.1

THT

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp

THT

 

Tổng hợp số tiết

THT

%

 

 

@

%

A

%

B

%

C

%

Khối 10

3

23

 

 

173

52.744

146

44.5

2

0.6098

7

2.1

Khối 11

10

77

 

 

232

74.359

77

24.7

3

1.0526

0

0

Khối 12

9

69

 

 

182

52.299

160

46

4

1.1494

2

0.6

Toàn trường

21

58

 

 

587

59.413

383

38.8

9

0.9109

9

0.9

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Phan Thanh Thịnh Kế toán  0913614064  thanhthinhtbqn@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 0762724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 0796534117 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 0365482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 0796781799 nhattan572@gmail.com
8 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0773189725 tuongnguyen0308@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0382961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 0702503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 0356024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 0383578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 0374628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
8 Nguyễn Kiệm Giáo viên 0932028796 nguyenkiem76@gmail.com
9 Trần Thị Du Thủy Giáo viên thỉnh giảng 0369912590
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
4 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
5 Lâm Thị Thùy Dương Tổ phó 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
6 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 0783359978 kimhuentb123@gmail.com
7 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
8 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
9 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 0767485221 vanvilieu@gmail.com
10 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
11 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 0376781718 maithihien712@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 0327290780 kimloan260597@gmai.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Đặng Nga Giáo viên 0368439752 nga123451967@gmai.com