Trang chủCơ cấu tổ chứcĐoàn Thanh niênKết quả thi đuaĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 5

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 5

  • PDF.InEmail

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 4

STT

Lớp

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 5 (01/10-06/10/2018)

TST

@

A

B

C

D

 

ĐHTẬP

ĐNN

ĐKHT

% ĐK

THT

VT

1

10.1

20

16

4

 

 

 

 

280

420

18

88.9

720.0

THT

1

2

10.2

20

15

5

 

 

 

 

275

420

17

88.2

715.0

THT

3

3

10.3

20

13

5

1

1

 

 

245

420

19

68.4

665.0

 

7

4

10.4

22

14

8

 

 

 

 

263.64

420

18

77.8

683.6

 

5

5

10.5

20

4

15

1

 

 

 

215

415

8

50

610.0

 

11

6

10.6

20

11

9

 

 

 

 

255

340

13

84.6

615.0

THT

9

7

10.7

24

11

11

 

2

 

 

220.83

140

14

78.6

360.8

 

13

8

10.8

24

12

12

 

 

 

 

250

365

16

75

615.0

 

9

9

10.9

20

14

6

 

 

 

 

270

380

14

100

670.0

THT

6

10

10.10

19

11

8

 

 

 

 

257.89

285

19

57.9

522.9

 

12

11

10.11

20

9

11

 

 

 

 

245

420

11

81.8

685.0

THT

4

12

10.12

20

14

3

 

3

 

 

225

420

20

70

645.0

 

8

13

10.13

20

16

4

 

 

 

 

280

419

17

94.1

719.0

THT

2

14

11.1

20

11

9

 

 

 

 

255

420

17

64.7

675.0

 

7

15

11.2

20

13

7

 

 

 

 

265

418

13

100

703.0

THT

4

16

11.3

20

17

3

 

 

 

 

285

420

18

94.4

725.0

THT

3

17

11.4

20

13

7

 

 

 

 

265

410

17

76.5

675.0

 

7

18

11.5

24

22

2

 

 

 

 

291.67

420

22

100

731.7

THT

1

19

11.6

24

17

7

 

 

 

 

270.83

390

19

89.5

680.8

THT

6

20

11.7

20

11

9

 

 

 

 

255

380

14

78.6

635.0

 

10

21

11.8

20

10

10

 

 

 

 

250

420

12

83.3

690.0

THT

5

22

11.9

20

13

7

 

 

 

 

265

390

14

92.9

675.0

THT

7

23

11.10

20

18

2

 

 

 

 

290

420

18

100

730.0

THT

2

24

11.11

24

13

11

 

 

 

 

254.17

330

17

76.5

584.2

 

12

25

11.12

24

10

14

 

 

 

 

241.67

347

11

90.9

608.7

THT

11

26

12.1

21

18

3

 

 

 

 

285.71

420

21

85.7

725.7

THT

2

27

12.2

21

19

2

 

 

 

 

290.48

420

20

95

730.5

THT

1

28

12.3

21

6

12

3

 

 

 

214.29

305

10

60

519.3

 

13

29

12.4

23

9

14

 

 

 

 

239.13

370

13

69.2

609.1

 

9

30

12.5

21

5

15

1

 

 

 

219.05

420

8

62.5

639.1

 

7

31

12.6

23

11

11

 

1

 

 

234.78

360

16

68.8

594.8

 

10

32

12.7

23

9

14

 

 

 

 

239.13

420

11

81.8

679.1

THT

3

33

12.8

23

15

6

2

 

 

 

256.52

420

15

100

676.5

 

4

34

12.9

21

12

8

1

 

 

 

252.38

400

13

92.3

652.4

 

5

35

12.10

21

7

13

 

1

 

 

219.05

405

8

87.5

624.1

 

8

36

12.11

21

14

6

1

 

 

 

261.9

390

14

100

651.9

 

6

37

12.12

25

5

16

4

 

 

 

204

345

6

83.3

549.0

 

12

38

12.13

23

10

13

 

 

 

 

243.48

310

12

83.3

573.5

THT

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

Tổng hợp

THT

 

Tổng hợp số tiết

   

THT

%

 

 

@

%

A

%

B

%

C

%

   

Khối 10

6

46

 

 

160

59.48

101

37.5

2

0.7435

6

2.2

   

Khối 11

8

62

 

 

168

65.625

88

34.4

0

0

0

0

   

Khối 12

4

31

 

 

140

48.78

133

46.3

12

4.1812

2

0.7

   

Toàn trường

17

47

 

 

468

57.635

322

39.7

14

1.7241

8

1

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Phan Thanh Thịnh Kế toán  0913614064  thanhthinhtbqn@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 0762724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 0796534117 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 0365482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 0796781799 nhattan572@gmail.com
8 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0773189725 tuongnguyen0308@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0382961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 0702503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 0356024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 0383578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 0374628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
8 Nguyễn Kiệm Giáo viên 0932028796 nguyenkiem76@gmail.com
9 Trần Thị Du Thủy Giáo viên thỉnh giảng 0369912590
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
4 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
5 Lâm Thị Thùy Dương Tổ phó 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
6 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 0783359978 kimhuentb123@gmail.com
7 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
8 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
9 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 0767485221 vanvilieu@gmail.com
10 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
11 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 0376781718 maithihien712@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 0327290780 kimloan260597@gmai.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Đặng Nga Giáo viên 0368439752 nga123451967@gmai.com