Trang chủCơ cấu tổ chứcĐoàn Thanh niênKết quả thi đuaĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 6

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 6

  • PDF.InEmail

ĐOÀN THANH NIÊN - KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 5

STT

Lớp

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 6 (8/10 - 13/10/2018)

TST

@

A

B

C

D

 

ĐHTẬP

ĐNN

ĐKHT

% ĐK

THT

VT

1

10.1

29

16

13

 

 

 

 

255.17

420

21

76.2

675.2

 

5

2

10.2

29

23

6

 

 

 

 

279.31

420

27

85.2

719.3

THT

2

3

10.3

28

16

11

 

1

 

 

246.43

400

28

57.1

626.4

 

11

4

10.4

27

14

10

1

2

 

 

225.93

290

25

56

495.9

 

13

5

10.5

25

12

13

 

 

 

 

248

415

8

150

683.0

THT

3

6

10.6

29

12

16

1

 

 

 

237.93

420

14

85.7

657.9

 

9

7

10.7

29

14

13

2

 

 

 

241.38

420

17

82.4

661.4

 

8

8

10.8

29

16

12

1

 

 

 

251.72

415

19

84.2

666.7

 

7

9

10.9

25

15

10

 

 

 

 

260

420

19

78.9

680.0

 

4

10

10.10

25

17

8

 

 

 

 

268

340

20

85

628.0

THT

10

11

10.11

27

14

13

 

 

 

 

251.85

420

18

77.8

671.9

 

6

12

10.12

25

14

11

 

 

 

 

256

330

23

60.9

586.0

 

12

13

10.13

29

24

5

 

 

 

 

282.76

420

24

100

722.8

THT

1

14

11.1

29

20

9

 

 

 

 

268.97

419

21

95.2

708.0

THT

5

15

11.2

25

20

5

 

 

 

 

280

400

21

95.2

700.0

THT

7

16

11.3

27

22

5

 

 

 

 

281.48

420

24

91.7

721.5

THT

1

17

11.4

27

15

12

 

 

 

 

255.56

420

19

78.9

675.6

 

9

18

11.5

29

23

6

 

 

 

 

279.31

420

23

100

719.3

THT

2

19

11.6

27

21

6

 

 

 

 

277.78

420

23

91.3

717.8

THT

3

20

11.7

29

19

10

 

 

 

 

265.52

400

19

100

685.5

THT

8

21

11.8

24

14

9

 

1

 

 

245.83

160

15

93.3

405.8

 

12

22

11.9

29

16

13

 

 

 

 

255.17

220

18

88.9

495.2

THT

11

23

11.10

29

22

7

 

 

 

 

275.86

420

24

91.7

715.9

THT

4

24

11.11

25

16

9

 

 

 

 

264

420

17

94.1

704.0

THT

6

25

11.12

27

11

14

2

 

 

 

233.33

345

14

78.6

578.3

 

10

26

12.1

28

21

7

 

 

 

 

275

370

28

75

645.0

 

6

27

12.2

28

23

5

 

 

 

 

282.14

200

28

82.1

502.1

THT

12

28

12.3

30

5

24

1

 

 

 

213.33

-90

9

55.6

103.3

 

13

29

12.4

30

11

18

 

1

 

 

226.67

320

15

73.3

546.7

 

11

30

12.5

30

6

24

 

 

 

 

220

420

7

85.7

640.0

 

7

31

12.6

30

13

17

 

 

 

 

243.33

420

18

72.2

663.3

 

2

32

12.7

28

13

14

1

 

 

 

242.86

420

14

92.9

662.9

 

3

33

12.8

30

12

18

 

 

 

 

240

420

16

75

660.0

 

4

34

12.9

28

14

14

 

 

 

 

250

380

18

77.8

630.0

 

9

35

12.10

28

10

18

 

 

 

 

235.71

380

12

83.3

635.7

THT

8

36

12.11

26

24

2

 

 

 

 

292.31

345

24

100

657.3

THT

5

37

12.12

26

7

17

 

2

 

 

203.85

350

7

100

553.9

 

10

38

12.13

30

10

20

 

 

 

 

233.33

415

11

90.9

668.3

THT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

Tổng hợp

THT

 

Tổng hợp số tiết

   

THT

%

 

 

@

%

A

%

B

%

C

%

   

Khối 10

4

31

 

 

207

58.146

141

39.6

5

1.4045

3

0.8

   

Khối 11

9

69

 

 

219

66.972

105

32.1

2

0.6711

1

0.3

   

Khối 12

4

31

 

 

169

45.43

198

53.2

2

0.5376

3

0.8

   

Toàn trường

16

44

 

 

595

56.398

444

42.1

9

0.8531

7

0.7

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lâm Thanh Xuân Hiệu trưởng 0913143442 lamthanhxuan@gmail.com
2 Trần Tự Trọng Phó hiệu trưởng 0905735537 vietthaibinh205@gmail.com
3 Hồ Viết Ban Phó hiệu trưởng 0911030373 vietban73@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Khương Tổ trưởng - Văn thư  0906534771 khuongnguyenntb@gmail.com
2 Nguyễn Văn Ánh Tổ phó - Giáo vụ  0905541513 anhmaitruclam@gmail.com
3 Võ Hùng Phi CNTT  0974591679  hungphivn@gmail.com
4 Phan Thanh Thịnh Kế toán  0913614064  thanhthinhtbqn@gmail.com
5  Nguyễn Thanh Văn Bảo vệ  0935299519  thanhvan201087@gmail.com
6 Trần Trung Hiếu Bảo vệ  0388922401
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Khương Bình Tổ trưởng 0982275104 nguyenkhuongbinh@gmail.com
2 Ngô Thị Minh Sương Tổ phó 0985937581 suong201076@gmail.com
3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 0914313637 ntduyenna@gmail.com
4 Ngô Thị Quỳnh Giao Giáo viên 0942679428 ngothiqgiao@gmail.com
5 Đặng Minh Sơn Giáo viên 0935473747 dangson1963@gmail.com
6 Hồ Thị Mỹ Lệ Giáo viên 0944599519 myle081186@gmail.com
7 Trần Thị Lộc Giáo viên 0762724299 loc1982ntb@gmail.com 
8 Nguyễn Thị Tân Giáo viên 0796534117 nguyenthitan123456@gmail.com
9 Trần Thơ Giáo viên 0987186792 tranthoorg@gmail.com
10 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 0983499890 toancapba.net@gmail.com
11 Phan Thị  Kim Tuyến Giáo viên 0365482009 kimtuyenntb2014@gmail.com
12 Phan Văn Chín Giáo viên 0905549060  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Tấn Minh Tổ trưởng 0916489894 tanminh1205@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiệt Tổ phó 0905727550 kiet051081@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702772791 kimoanhntb@gmail.com
4 Lương Lê Cường Giáo viên 0935994868 lecuong1503@gmail.com
5 Lê Thị Sanh Giáo viên 0976010600 lesanh.vn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên 0905507276 ntpuyenntb@gmail.com
7 Trần Thị Hương Giáo viên 0796781799 nhattan572@gmail.com
8 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0773189725 tuongnguyen0308@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Xuân Lý Tổ trưởng 0974400051 tranxuanly051@gmail.com
2 Lê Quốc Công Tổ phó 0905923223 lequoccong@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 0382961015 nguyenthiha06@gmail.com
4 Hoàng Duy Hải  Giáo viên 0982303566  hoanghai04041@gmail.com 
5 Trần Thị Tuyết Nga Giáo viên 0905264398 tuyetnga270985@gmail.com
6 Trần Thị Thu Lan Giáo viên 0943488003 lanquocvu@gmail.com
7 Mai Thị Thu Hà Giáo viên 0702503920 thuha07shh@gmailcom
8 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 0356024599 nguyenthimaintb@gmail.com
9 Ngô Thị Yến Vân Giáo viien 0977080437  yenvanspt@gmail.com
10 Hồ Trúc Lâm  Giáo viên 0905089245  truclamhose.81@gmail.com
11 Trần Thị Kim Hậu Giáo viên 0383578955 ktkimhau@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hoàng Thị Ánh Hồng Tổ trưởng 0978436287 anhhongntb@gmail.com
2 Trần Công Vân Tổ phó 0932472849 congvanbm@gmail.com
3 Đinh Thị Kim Kiều Giáo viên 0906566564 kieuntb78@gmail.com
4 Võ Văn Linh Giáo viên 0982294262 everlastingfev@gmail.com
5 Võ Thị Ánh Nguyệt Giáo viên 0374628298 anhnguyetspa01@gmailcom
6 Trần Thị Kim Giáo viên 0905216983 baotranntb@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0965654657 huyuidu@gmail.com
8 Nguyễn Kiệm Giáo viên 0932028796 nguyenkiem76@gmail.com
9 Trần Thị Du Thủy Giáo viên thỉnh giảng 0369912590
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Khánh Tổ trưởng 0905708035 khanhtranntb@gmail.com
2 Cao Thị Thanh Tân Giáo viên 0977482769 caotanntb2016@gmail.com
3 Lê Thị Thảo Giáo viên 0989287134 thaole231@gmail.com
4 Trương Thị Hoàng Diệu Giáo viên 0945286494 hoangdieubk81@gmail.com
5 Lâm Thị Thùy Dương Tổ phó 0913838355 thuyduong.pct@gmail.com
6 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên 0783359978 kimhuentb123@gmail.com
7 Huỳnh Thị Bích Việt Giáo viên 0976231891 huynhtbviet@gmail.com
8 Lê Văn Tiên  Giáo viên 0906491987 vantienntb2015@gmail.com
9 Hồ Thị Liễu  Giáo viên 0767485221 vanvilieu@gmail.com
10 Trần Thị Yến Giáo viên 0905126258 yentrantb2015@gmail.com
11 Trương Công Dưỡng Giáo viên 0383496705  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Ngọc Lân Tổ trưởng  0988952786 ngoclanntb@gmail.com
2 Nguyễn Đức Tuấn Tổ phó  0982181884 tuannguyenntb@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nữ Giáo viên  0905655258 tununtb@gmail.com
4 Trần Tuấn Giáo viên  0948325350 tuanbiology@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  0934733483 maichi83ds2000@yahoo.com
6 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên - Thiết bị  0978756850 anh240385@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Tấn Thảnh Tổ trưởng 0976564792 votanthanhntb@gmail.com
2 Nguyễn Viết Cam Tổ phó 0978739960 nguyencam41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dương Tổ phó 0984094194 vanduong060771@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 0934776335 thianhloveyou@gmail.com
5 Mai Thị Hiền Giáo viên 0376781718 maithihien712@gmail.com
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 0327290780 kimloan260597@gmai.com
7 Nguyễn Thị Tường Giáo viên 0905431471 vovantinh11@gmail.com
8 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 0935153393 kimhuy1505@gmail.com
9 Trần Thị Thu Hà Giáo viên 0935322499 tranthuha.bum@gmail.com
10 Nguyễn Đức Thái Giáo viên 0189401213 ducthaispsl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Văn Hải Tổ trưởng 0975107018 tranvanhaintb68@gmail.com
2 Nguyễn Hồ Sanh Tổ phó 0905086721 nguyenhosanh.ntb@gmail,com
3 Phan Văn Hiền Giáo viên 0985528774 hientdntdg@gmail.com
4 Nguyễn Quang Thanh  Giáo viên 0905309133  quangthanhntb79@gmail.com
5 Võ Duy Luyến Giáo viên 0905008335 voduyluen@gmail.com 
6 Trần Thanh Thủ Giáo viên 0935807207 tranthanhthuntb@gmail.com
7 Đặng Nga Giáo viên 0368439752 nga123451967@gmai.com